احداث تاسیسات سیلندرپرکنی و مخازن گاز مایع

طبق تاییدیه های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

احداث جایگاه های پمپ بنزین در داخل و خارج از کشور

احداث جایگاه های فرآورده های نفتی براساس برند

احداث جایگاههای CNG

تحت نظر واحد CNG مربوطه

لایروبی مخازن فرآورده های نفتی

با رعایت مسایل ایمنی ، با استفاده ازتجهیزات و پرسنل مجرب

ا

گسترش دادن
طراحی
بازاریابی
l12

ماموریت ما

رعایت استانداردها ورعایت الزامات ایمنی است

 

پرونده های ایمنی به طور تصادفی اتفاق نمی افتد

67+سال تجربه
25kپروژه اجرایی
99جایزه دریافتی
78سیستم مدرن
6kکارگر کارشناس

ما ایمنی ،استاندارد و کیفیت را دنبال میکنیم

درباره شرکت: faramarzsazejam

ما واقعا خواستار این هستیم که در کمتربن زمان با کمترین مشکلات و با کمترین هزینه کار را یه انجام برسانیم.